Begeleiding

Topsport is hard werken, discipline hebben en beslissingen maken die niet altijd even makkelijk zijn. Er zijn 2 atleten nodig om op hoog niveau te kunnen presteren in de paardensport. Dus paard en ruiter moeten zo fit mogelijk zijn. Dit traject verondersteld en verwacht dan ook van de talenten dat ze de juiste discipline hebben om dit te doen. Om de top te bereiken zal men iedere dag met zijn/haar sport bezig moeten zijn en dit traject biedt hierbij begeleiding welke is op te splitsen in twee delen.  Enerzijds  begeleiding  op  sporttechnisch vlak waar de jonge talentvolle ruiters gecoacht worden door  toptrainers  en  anderzijds  de  begeleiding  op  niet-sporttechnisch  vlak,  waar  de  ruiters  leren  omgaan  met het leven als topsporter.

De dressuurtrainingen liggen aan de basis van dit traject en zijn de hoofdtak van dit team. Om de sporters voor te bereiden wordt hier, uniek in de (dresuur) paardensport, doelgericht gewerkt met specifieke trainingsplannen en vindt plaats volgens het volgende proces:

Fysieke training (krachttraining en andere ondersteunende trainingsvormen) is inmiddels volledig ingebed in vrijwel alle topsportprogramma’s. Om de geselecteerde sporters fysiek nog beter voor te bereiden op een carrière als topsporter is een adequaat fysiek trainingsprogramma onderdeel van het traject. Bij mentale coaching werkt men vanuit de sportpsychologie en met onderwerpen als action types voor sporters sluit deze toevoeging de cirkel met de coaches van zowel de dressuurtrainingen als ook de fysieke trainingen. Voor de sporters worden belangrijke onderwerpen voor de topsport zoals doelen stellen hoog in het vaandel gezet.

Deze aspecten komen continu samen doordat er maandelijks in samenspraak met de talenten een individueel aandachtspunt vastgesteld wordt door de dressuurcoach. Met behulp van videoanalyses en sensormetingen wordt dit aandachtspunt in een terugkerende cyclus doorgemeten en deze wordt gemonitord totdat de gewenste verbetering plaats gevonden heeft. De gewenste plan van aanpak wordt na analyse van bewegingswetenschappers in overleg met het trainingsteam bepaald. Trainingsmethoden worden op basis van de gemeten voortgang eventueel aangepast. De drie primaire aspecten (dressuur training, fysieke training, mentale training) kunnen hier in meer of mindere mate van belang zijn per aandachtspunt, maar zullen ook reguliere ontwikkeling en groei blijven stimuleren naast extra werk om de aandachtspunten te verbeteren. Het plan van aanpak voor de doelgerichte training zal zich dus uiten in de contacturen, maar vooral terugkomen in de thuistrainingen.

De genoemde aandachtspunten kunnen zaken zijn die de ruiter zelf ervaart of de dressuurcoach observeert. In het overleg van de trainers kan naar boven komen dat er voor de ene trainer meer winst te behalen valt dan voor de andere. Het mentale aspect kan bijvoorbeeld soms minder directe effect hebben op een aandachtpunt in techniek, maar kan door middel van de action type benadering weer assisteren in de manier van coachen voor de specifieke talent

Het is belangrijk om regelmatig op wedstrijd te starten om naar een hoger wedstrijdniveau te promoveren. Teamleden zijn daarom verplicht om minimaal 20 wedstrijden per jaar te rijden waarvan ten minste 5 gezamenlijke wedstrijden.

De talenten beschrijven alle activiteiten en trainingen in een logboek bij (zie bijlage). Dit logboek is een grote hulp is bij de evaluatie van het plan van aanpak en is een leidraad waaruit nieuwe acties bepaald kunnen worden. De voortgang ven de combinaties zal door herevaluatie van de prestatiebepalende factoren bijgehouden worden.

TRAININGSPROGRAMMA IN HET KORTDSC_0026 (1)

  • Wekelijks rijles van Jenny Schreven of een vervangend trainer op niveau.
  • Wekelijks fysieke begeleiding.
  • Maandelijks mentale coaching.
  • Elke maand een verdiepende clinic om je kennis te vergroten.
  • Videobeelden van de trainingen met analyse en feedback
  • Overleg training en eventueel trainingsschema of methode aanpassen (na elke training)
  • Coaching en monitoring gedurende gehele traject
EnglishDutch