Concept

De paardensport staat al jaren garant voor vele Nederlandse medailles tijdens EK’s, WK’s en Olympische Spelen. “Orange is the new gold” kopte de internationale pers. Maar de andere landen staan niet stil en de concurrentie komt steeds dichter bij. Om ook in de toekomst de medailles binnen te blijven slepen moet er nu geïnvesteerd worden in onderzoeken naar de verbetering van de sportprestaties. Er is op dit moment weinig bekend over de invloed van de ruiter op de sportprestatie. Hoe kan een ruiter nog beter leren rijden? Hoe kunnen talentvolle jonge ruiters gescout worden? Is de kwaliteit van de ruiter “meetbaar”?

Het traject van dit team staat onder management van EquInnoLab. BV en betreft een tien maanden-traject om van zes geselecteerde talenten de groei te stimuleren. Het traject oogt hiermee aan te sluiten bij de regionale talentontwikkeling van Limburg en Noord-Brabant waar gezocht wordt naar de beste begeleiding en faciliteiten voor de regionale ruiters die geselecteerd worden. De faciliteiten van het programma worden vorm gegeven door inbreng van de particuliere partij Dressuurstal Schreven BV.

Bij de opzet van het traject hebben we als voorwaarde gesteld dat de omvang en kwaliteit van het programma uitzicht biedt op succes, oftewel podiumplaatsen, en er is vanwege deze reden gekozen voor zes wedstrijdruiters.

Jenny_Krawall_Pirouette_JA_2010-2

De begeleiding van de talenten gaat volgens de holistische coachingsbenadering uit de topsport. Er zijn hier drie primaire speerpunten voor geselecteerd: dressuurtraining, fysieke training en mentale coaching. In secundaire vorm, door middel van kennisverbredende clinics en oproepbare experts, zijn overige thema’s zoals voeding opgenomen. Zoals beschreven door de NOC*NSF begint het leveren van topprestaties bij de basis, maar is een topsportprogramma in een sterk competitieve omgeving niet compleet zonder wetenschap en innovatie. EquInnoLab. BV is gericht op het ondersteunen van dit traject en heeft daarmee de ambitie een effectieve en structurele bijdrage aan de topsportambitie te leveren. Deels gebeurt dat direct, vaak gebeurt dat door structuren vorm te geven en aldus te faciliteren.

Het traject bestaat uit een wekelijkse training te paard, een wekelijkse fysieke training en een keer per maand een mentale training als vervanging of toevoeging van de training te paard. Naast deze trainingen zal een teamlid zelf thuis verder moeten trainen. Naast de rode draad om van talenten topsporters te maken, wordt er gewerkt vanuit de overtuiging om doelgericht te trainen. Dit wordt gedaan met behulp van de innovatieve sportbegeleidingsmethodieken van EquInnoLab. BV.

De afwezige financiële steun vanuit de overheid zorgt ervoor dat er een contributie gevraagd wordt voor dit traject. Door middel van deze samenwerking en gezamenlijk streven naar het doel van dit traject, kan echter een zeer complete begeleiding aangeboden worden voor een lage pakketprijs van €300,-. Deze kosten zijn minimaal en nodig om het particuliere intitiatief draaiende te houden.

EnglishDutch